آدرس:اهواز- صددستگاه بلوار معلم پاساژ اکسین طبقه دوم واحد 27

تلفن تماس: 09167767184-09390302559

ایمیل: tapeshweb@yahoo.com

اینستاگرام: tapeshweb